Vandringsleder

2,5 km elljusspår
7 km, 10,5 km och
13 km vandringsled
 

7 km Vandringsled 7 km vandringsled Norra Fjället, jan 2001 foto: Bo Karlsson

Lilla Holmevattnet Lilla Holmevattnet bävrarnas framfart, jan 2001, 
			foto: Bo Karlsson

Vandringsleder på Norra Fjället

Norra Fjället är en naturlig inkörsport till Bredfjällets friluftsområde och ett mycket populärt område för alla friluftsintresserade. Området bjuder på mycket fin natur för vandring, skidåkning, bär- o svampplockning fiske, jakt etc.

Vid Norra Fjället har LFK byggt upp ett friluftscentra som erbjuder ett antal vandringsleder och skidspår, som alla är öppna för allmänheten. Totalt är det ca 5 mil leder och spår som klubben sköter om.

Vandringsleder/Motionsspår

Elljusspår 2,5 km

  • Flisbelagt motionsspår av hög kvalitet som går i skogsmark runt Norra Fjället. Måttlig kupering.
  • Elljuset tänds manuellt på västra gaveln av ladan och släcks automatiskt kl 22.00
     

7 km vandringsled (Grön/Vit)

Vandringsled som går genom skogs- och kulturmark genom Bredfjället. Passerar bebodda torp såväl som gamla torpruiner. Leden går på skogsstigar och utefter spåret finns rast- och grillplats. Lätt kupering.

10,5 km vandringsled (Svart/Vit)

Vandringsled som går genom skogs- och kulturmark genom Bredfjället. Passerar bebodda torp såväl som gamla torpruiner. Leden går på skogsstigar och utefter spåret finns rast- och grillplats. Måttlig kupering.

13 km vandringsled (Svart/Vit)

Vandringsled som går genom skogs- och kulturmark genom Bredfjället. Passerar bebodda torp såväl som gamla torpruiner, bl a Nya Försöket och Södra Fjället. Leden går på skogsstigar och delvis på skogsväg. Utefter spåret finns rast- och grillplats. Lätt kupering.

2010, Bo Karlsson