Skidspår
Norra Fjället

1,25 km lätt skidspår
2,5 km elljusspår
5 km skidspår
7 km turspår
10 km turspår
Pulkabacke

Skidspår
Lyckorna Golfbana

4,5 km skidspår

Stugan på
Norra Fjället

Håller öppet under Jul- och sportlov, samt lö och sö vid skidföre.
Se startsidan för mer info.
Tel nr till stugan och ansvariga för NF, se kontaktsida

Vy från skidspåren Vy från 5 km skidspår Norra Fjället, dec 2000 foto: Bo Karlsson

Norra Fjället
Norra Fjället i vinterskrud, foto: Bo Karlsson

Skidspår på Norra Fjället

Norra Fjället är ett mycket populärt område för längdskidåkning och våra besökare brukar säga att vi har ett av västsveriges bästa och finaste skidcentra. En stor del av våra besökare kommer från regionen runt Ljungskile, bl a Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn, Lilla Edet, Kungälv och Göteborg.
Norra Fjällets längdskidcentra erbjuder bl a följande :

 • Anläggningen ligger på ca 160 meter över havet, ger bättre förutsättningar för god snötillgång.
 • Skidspåren går genom ett naturskönt område på Bredfjället.
 • Skidspåren har hög kvalitet.
 • 2,5 km elljusspår och 5 km spår med dubbelspår.
 • Skidspåren underhålls och spåras av en kunnig spårpatrull.
 • Det finns en god skidkultur, innebär bl a att hundar, pulkor och fotgängare ej beträder skidspåren.
 • Norra Fjället stugan hålls öppen under skidsäsong som kaffestuga och värmestuga.
 • Det finns grillplats o pulkabacke.
 • Det finns möjlighet till dusch o bastu.

Skidkultur

För allas trevnad vill vi att alla respekterar våra regler att gående, hundar och pulkor är förbjudna i spåren. Skidspåren prepareras för att skapa goda förutsättningar för skidåkning.

Där vi har dubbelspår försöker vi tillämpa högertrafik, dvs att de som vill åka lite lugnare åker i högerspår och låter vänsterspåret vara omkörningsspår.

Där det är enkelspår vill vi att omkörning sker på ett ömsesidigt respektabelt sätt. Genom dialog får vi god trivsel i spåren.

1,25 km skidspår (Gul markering)

Skidspår som delvis går på elljusspåret. Lätt kupering.

  Elljusspår 2,5 km

 • Flisbelagt motionsspår som går i skogsmark med måttlig kupering runt Norra Fjället.
 • Spåras med dubbelspår och är ett skidspår med hög kvalitet.
 • Elljuset tänds manuellt på västra gaveln av ladan och släcks automatiskt kl 22.00.
 • Åkriktning motsols.

  5 km skidspår (Gul markering)

Skidspår som går genom skogs- och kulturmark på Bredfjället. Passerar gamla torpruiner och med en liten avstickare finns en fin rastplats vid Nya Försöket. Spåret är väl preparerat och har dubbelspår. Åkriktning medsols.

Mycket populärt spår med fin naturupplevelse och måttlig kupering.

  7 km skidspår (Grön markering)

Skidspår som går genom skogs- och kulturmark på Bredfjället. Passerar en del torp, gamla torpruiner och en fin rastplats vid Nya Försöket. Vid Nya Försöket ansluter det till 5 km skidspår. Åkriktning medsols.

Mycket fint turåkningsspår med måttlig kupering.

  10 km skidspår (Grön markering)

Skidspår som går genom skogs- och kulturmark på Bredfjället. Passerar en del torp, gamla torpruiner och en fin rastplats vid Nya Försöket. Åkriktning medsols.

Mycket fint turåkningsspår med måttlig kupering.

Skidspår Lyckorna Golfbana, 4,5 km spår

Nytt för 2010 är att vi även underhåller ett 4,5 km spår på Lyckorna Golfbana. Det är ett lättillgängligt och lättåkt spår i öppen terräng. Åkriktning medsols.

2010, Bo Karlsson